literatuurstudie naar het aanraken van mensen met dementie door geestelijk verzorgers.
Door Marieke C.M. Schoenmakers, mei 2013.