Masterscriptie van E.S. Snijders als opdracht voor de studie Pedagogische Wetenschappen. 

Op grond van dit onderzoek wordt de voorzichtige conclusie getrokken dat Shantalamassage een goede ondersteuning kan bieden voor de gehechtheidsrelatie van geadopteerde kinderen. De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor de praktijk van Shantalamassage en voor de theorie, aangezien nu is vastgesteld dat Shantalamassage vergelijkbaar is met de babymassage die effectief is gebleken. Vervolgonderzoek naar de effectiviteit van Shantalamassage voor met name de lichamelijke en gehechtheidsontwikkeling van geadopteerde kinderen is nodig voor het versterken van de conclusies van deze studie.