De periode van conceptie tot en met het tweede jaar van een kind duurt ongeveer 1001 dagen. Deze eerste levensfase vormt de basis voor gezondheid en een kansrijke start op lichamelijk, sociaal en emotioneel gebied. 1001 Kritieke Dagen stelt de relatie tussen kind, ouder en omgeving centraal. Vele factoren zijn van invloed op deze relatie, en beïnvloeden elkaar over en weer.
Vier kernbegrippen spelen daarbij een rol: brein, regulatie, relaties en stress

Deze website bundelt kennis en expertise over de kernbegrippen.
1001 Kritieke Dagen is een initiatief van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH)Babywerk en de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). De website wordt mede ondersteund door het AIT (Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling).