Datum: 25 november 2023
Tijd: 10:00 - 15:00

De ALV zal online plaats vinden van van 10.00 – maximaal 12.00 uur. 
Het programma ziet er als volgt uit:

  • 10.00 uur Welkom
  • 10.15 uur Start Algemene Leden Vergadering
  • Zo nodig korte pauze
  • Eindtijd, maximaal 12.00 uur

Agenda:
–    Notulen ALV 2022
–    Jaarverslag 2022 / 2023

Jaarplan met o.a.:

  • Hoe verder met de ontwikkeling voorwaarden lid worden van de VSD
  • VSD en samenwerking Baby Event
  • Aftreed schema bestuur
  • Vernieuwing website
  • Whats-app groep

Aanmelden:
Meld je uiterlijk maandag 20 november 2023 aan middels een mail naar: secretariaat@shantala.nl.

Iedereen die zich aanmeldt voor de ALV ontvangt een aparte e-mail met daarin de ALV notulen van vorig jaar en de verdere informatie ter voorbereiding op de agenda.  

PS: Het VSD jaarverslag 2022 – 2023 ontvangen alle leden in het weekend van 11/12 november 2023.

Locatie:       Online. De link naar de meeting ontvangen de deelnemers die zich aanmelden.  

Mede namens de andere bestuursleden, kijk ik uit naar jouw komst!

Met vriendelijke groet,

Het VSD bestuur