Datum: 9 september 2023
Tijd: 09:30 - 16:30
Locatie: Dorpshuis Fort Vreeswijk; Fort Vreeswijk 1 te Nieuwegein

Er is weer een mooie studiedag Shantala Speciale zorg georganiseerd.
Zie hier voor meer informatie.

Het ochtend programma is ook interessant voor onze VSD leden Docenten Shantala babymassage. Je kunt hieraan deelnemen voor de speciale prijs van € 75,– exclusief lunch.

OCHTEND: Het onderwerp voor de ochtend is; “Het voorspellende brein”. Steven Degrieck is de Belgische gastspreker die ons daarover meer komt vertellen. Steven is autismedeskundige, maar de workshop is zeker ook waardevol wanneer je niet met mensen met autisme werkt.

“Steven Degrieck, orthopedagoog en autismedeskundige, heeft een jarenlange ervaring in binnen- en buitenland in het geven van opleidingen rond autisme. Als geen ander weet hij abstracte theoretische kennis te vertalen in concrete en praktische adviezen. Hij is ook auteur van verschillende erg toegankelijke boeken rond autisme.

De theorie van het voorspellende brein geeft ons inzicht in de meest recente ontwikkelingen op vlak van hoe onze hersenen en zintuigen werken. Onze hersenen spelen een veel actievere rol in hoe we informatie verwerken via onze zintuigen dan we tot nu toe dachten. Ze trachten zo goed als mogelijk, op basis van vroegere ervaringen, de informatie die via de zintuigen zal toekomen op voorhand in te schatten. Deze voorspellingen worden dan afgetoetst aan de prikkels die binnenkomen. Zo kunnen we erg snel en efficiënt omgaan met de wereld en gepast reageren. Vanuit deze inzichten krijgen we ook een inkijk in wat er gebeurt als het anders loopt dan gewoonlijk. Zo vinden we er ook nieuwe verklaringsmodellen voor autisme. Vanuit deze nieuwe inzichten kunnen we ook een aantal lessen trekken voor de omgang met mensen met autisme, bijvoorbeeld op het vlak van zintuiglijke problemen en het omgaan met emoties. Deze lezing neemt je op een bevattelijke en fascinerende manier mee in deze boeiende materie.” Kijk voor meer informatie op www.huishelder.be