VSD bijscholingsbeleid

Bijscholingsbeleid ingaand d.d. 1 april 2024

De Vakgroep Shantalamassage  Docenten (VSD) ondersteunt haar leden graag bij het actueel en kwalitatief op niveau houden van de vaardigheden en kennis.  
Dat doen we door:
* Elkaar op de hoogte te brengen van passende bijscholingen.
* Tevens bieden we onze leden een restitutie aan van € 15,00 / contributiejaar.

Bijscholing

Onder een bijscholing wordt verstaan een vakgerelateerde workshop met de duur van 1 dagdeel of 1 hele dag die live of online plaatsvindt.

  1. Het bestuur en de VSD leden kunnen elkaar actief attenderen op mooie vak gerelateerde bijscholingen via
  • de besloten Facebookpagina
  • de besloten Whatsapp groep
  • de VSD leden nieuwsbrief.
  1. Bijscholingen georganiseerd door zowel een VSD lid als een niet VSD lid kunnen op de VSD website geplaatst worden.

    De aanbieder van de bijscholing kan de bijscholing melden bij het Secretariaat via secretariaat@shantala.nl. Het secretariaat besluit of de bijscholing wel/niet geplaatst wordt op de website. Bij plaatsing op de website komt deze bijscholing voor restitutie in aanmerking.

Restitutie contributie aanvragen:

Een VSD lid kan per contributie jaar, éénmalig € 15,– restitutie aanvragen voor een gevolgde bijscholing via secretariaat@shantala.nl .

Voor de aanvraag restitutie is nodig:

  • een kopie van de factuur van de gevolgde bijscholing
  • Naam VSD lid, lidnummer en rekeningnummer en tenaamstelling van de rekeninghouder waarop de restitutie gestort kan worden

Het bestuur besluit of de aanvraag vakgerelateerd is. Na goedkeuring van het bestuur, worden de gegevens naar de penningmeester gemaild voor overboeking restitutie.

De penningmeester houdt de afgegeven restituties per contributiejaar bij.