Wat is Shantala Peutermassage?

De cursus spelen en masseren met peuters is een fijne manier om de band met je peuter te versterken. Op een speelse manier via liedjes, bewegingsspelletjes en massage krijg je een intensief contact met je peuter.

In welke vorm

De cursus peutermassage is bestemd voor peuters van 2½ t/m 4 jaar samen met hun ouder/verzorger. De cursus bestaat uit vijf groepslessen van één uur. We werken met groepjes van 5 tot 7 kinderen elk samen met een ouder/verzorger.

Doel

Tijdens de cursus Shantala Peutermassage creëren we via een vaste structuur met liedjes en spelletjes een veilige ontspannen sfeer voor je peuter en ben je als ouder/verzorger steeds op een positieve manier met je peuter bezig. Vanuit deze geborgenheid laten we je samen met je peuter ervaren wat het effect van aanraken is. Door de Shantalamassage te combineren met liedjes en versjes is deze ritmische massage gemakkelijk op je peuter toe te passen.

Peutermassage is geschikt voor alle peuters samen met hun ouder/verzorger. Dus ook al heb je een drukke peuter, heeft hij/zij moeite met inslapen of zit hij/zij in de koppige nee-fase, d.m.v. peutermassage kun je op een positieve manier bijdragen aan een ontspannen contact met je kind.

Vind hier een peuter massage docent.