De Vakgroep Shantalamassage Docenten (VSD) is een vereniging voor en door:

  • Docenten babymassage
  • Docenten peutermassage
  • Behandelaars en trainers binnen de Shantala Speciale Zorg
  • Masseurs Shantalamassage voor volwassen

De vereniging is aanspreekpunt voor professionals, ouders en belangstellenden die achtergrondinformatie willen over de Shantalamassage methode en Shantala benaderingswijze.
Daarnaast ondersteunt de vereniging haar leden. Hoe wij dat doen leest u hier.

bestuur VSD

Bestuur

Het bestuur van de Vakgroep Shantalamassage Docenten is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en het uitdragen van het beleid van de vereniging.

Lees meer

shantala bijscholing

Bijscholingsbeleid

Binnen de vereniging is een bijscholingscommissie actief.
Zowel VSD leden als externe opleiders kunnen hun eigen bijscholing – na toetsing door de bijscholingscommissie – aanbieden.

Lees meer

shantala bijscholing

Lidmaatschap

Docenten babymassage & behandelaars en trainers van de Shantala Speciale Zorg kunnen lid worden van de Vakgroep Shantalamassage Docenten (VSD).

Lees meer

Achtergrond van de VSD

De Shantala methode is door de Franse arts Frederick Leboyer vanuit India mee genomen naar het Westen. Deze arts zag een Indiase moeder met de naam Shantala haar baby masseren. Deze door hem meegenomen aanraking / massagemethode, is in Nederland door Nance de Lange en Rita Bovenkerk verder ontwikkeld en is bekend onder de naam Shantalamassage. Zij hebben de Shantala babymassage opleiding geïnitieerd met behulp van experts uit de Jeugdgezondheidszorg. Nance de Lange heeft vervolgens ook de Shantala methode / technieken voor volwassenen en mensen met een functiebeperking verder in Nederland ontwikkeld en aangepast tot een aanrakingsmethode en benaderingswijze. Uiteraard met behulp van experts uit de zorg voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

In 1999 ontstond onder de opgeleiden van Rita Bovenkerk en Nance de Lange, de behoefte aan een vereniging om met elkaar kennis en ervaring te delen. Dit was de aanleiding tot de oprichting van de Vakgroep Shantalamassage Docenten. Op 2 augustus 1999 heeft het bestuur zich statutair laten registreren als vereniging. De statuten zijn vertaald in een Huishoudelijk Reglement.